• alat za definisanje strategije
  alat za definisanje strategije

  KPI ANALIZA

KPI analiza

Image

Namjena

KPI (Key Performance Indicators) – Ključni indikatori poslovanja.

Modul Pro.4 KPI je namjenjen praćenju ostvarenja poslovnih ciljeva preduzeća na dva nivoa:

 • Dugoročna KPI analiza na bazi strateških ciljeva,
 • Kratkoročna KPI analiza na bazi operativnih ciljeva iz poslovnih ERP podataka.

Modul Pro.4 KPI se sastoji iz sledećih djelova:

Postavljanje pravila igre

 • Definisanje biznis plana i perspektiva sa kojih se biznis plan prati
 • Definisanje zadataka i indikatora sa mjerljivim ciljevima kojim se prati ostvarenje tih zadataka
 • Razrada inicijativa koje preduzimamo da bi ostvarili zadatke

Planiranje vremena

 • Okvir za definisanje vremenskih i finansijskih kapaciteta koji su raspoloživi za sprovođenje strategije

Mjerenje ostvarenja

 • Praćenje utroška vremena i novca po definisanim inicijativama
 • Intuitivan dashboard sa kojim lako možete napraviti uvid stanje preduzeća.

Upotreba

Početna tačka svakog procesa izrade strategije je definisanje:

 • Perspektiva kroz koje se sagledava svaka tema,
 • Zadataka i KPI-ova preko kojih se postavljeni zadaci mjere,
 • Inicijativa koje treba preuzeti da bi se ciljevi ostvarili.

Pored poređenja ostvarenja postavljenih KPI-ova modul sadrži i analizu:

 • Vremenske komponente koja se ogleda u analizi utrošenih sati na dogovorenim inicijativama,
 • Finansijske komponente koja se ogleda u praćenju realizacije postavljenog budžeta za inicijative koje to zahtjevaju,
 • Intuitivni dashboard omogućava uočavanje odstupanja od projektovanih performansi kao i otkrivanje uzroka za takve rezultate.

Linkovi na graficima omogućavaju dubinsku analizu sve do konkretnog posla vezanog za svakog zaposlenog.

Koristi primjene

 • Fokus na najbolje mogućnosti
 • Osnova za nagrađivanje
 • Okvir za stateško razmišljanje
 • Komuniciranje strategije kroz firmu
 • Izbalansiran rast
 • Razdvajanje vlasništva od upravljanja

Dodatne informacije

Jelena Striković
Marketing menadžer
tel: 040/685 758
E-mail: .

.

KONTAKT FORMA ZA ONLINE PREZENTACIJU

Želite više informacija? Pošaljite nam e-Poštu i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenu!

V2 Bit logo

V2 BIT D.O.O.
Druge Dalmatinske 47b,
81400 Nikšić

phone logo red  +382 (40) 685 758
mail logo red  .
WWW logo red  www.v2-bit.me

 

 

      Podrška

phone logo green  +382 (40) 685 758
mail logo green  .
WWW 1    www.v2-bit.me/podrska
© Copyright 2020 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro