• za efikasno upravljanje projektima
    za efikasno upravljanje projektima
    IPODRŠKA

    Fleksibilno rješenje, kreirano za praktičnu implementaciju Kanban metodologije.

iPodrška

Image

Namjena

Vizuelno predstavite vaše procese, efikasnije sarađujte jedni sa drugima i prepoznajte mogućnost za unaprjeđenje procesa.

PRO.4 iPodrška vam pruža pregled odgovarajućih statusa i aktivnosti na projektima. PRO.4 iPodrška obezbjeđuje dodirnu tačku, koja članovima tima pomaže da ostanu u međusobnom kontaktu i na tekućem događaju znaju šta se dešava bez obzira da li se nalaze u istom prostoru ili na različitim geografskih lokacijama.

Smanjuje mogućnost nesporazuma, neželjenih propusta važnih informacija, i zastoja na izvršenju zadataka sa postojećim mogućnostima favorizovanja timskog rada i saradnje, koji omogućava jednostavno komentarisanje, prilaganje dokumenata, obavještenje o problemu ili mijenja status naloga.

Upotreba

U PRO.4 iPodrška su nalozi vizuelno predstavljeni kao kanban kartice.

Dodajte predstojeće zadatke po redu i odredite prioritete po njihovoj važnosti.

Korišćenjem radnog procesa i kalendarskog pregleda uvek možete vidjeti, koji zadaci se trenutno rade, ko šta radi i kada je potrebno nešto uraditi.

Vizuelni prikaz poslova i zadataka omogućava vašem timu razumjevanje aktivnosti i statusa projekta.

Dodatne informacije

Jelena Striković

Marketing menadžer
tel: 040/685 758
E-mail: .

.

INFORMACIJE O MODULU IPODRŠKA

Želite više informacija? Pošaljite nam e-mail i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem vremenu!

V2 Bit logo

V2 BIT D.O.O.
Druge Dalmatinske 47b,
81400 Nikšić

phone logo red  +382 (40) 685 758
mail logo red  .
WWW logo red  www.v2-bit.me

 

 

      Podrška

phone logo green  +382 (40) 685 758
mail logo green  .
WWW 1    www.v2-bit.me/podrska
© Copyright 2020 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro