• PLANIRANJE PROIZVODNJE
  PLANIRANJE PROIZVODNJE

za planiranje izvršenja radnih naloga serijskih proizvoda

PLANIRANJE SERIJSKE PROIZVODNJE

Namjena

AModul služi kao sredstvo za upravljanje serijskom proizvodnjom koja omogućava efikasniju kontrolu proizvodnje i time povećava produktivnost njegovih ključnih segmenata.

Namjenjena je za planiranje izvršenja radnih naloga proizvoda, koje proizvodimo u serijama, na nedeljnom i dnevnom nivou.

Planiranjem možemo dobiti pregled upotrebe mašina, radnika i alata, kao i pregled potreba za materijalom, tako da u budućnosti, u smislu potrebe, možemo povećati proizvodne kapacitete i naručiti neophodni materijal za nesmetan rad bez zagušenja.

Program takođe nudi mogućnost dinamičnog planiranja izvršavanja pojedinačnih radnih zadataka u skladu sa kapacitetima (mašinama i radnicima), koji se nudi grafičkim prikazom za svaku tehnološku proizvodnu jedinicu posebno. U planu možemo uvesti očekivane i nepredviđene zastoje u proizvodnji i na taj način predviđeti tok rada..

Upotreba

Sadašnji radni nalozi se prenose direktno iz Vpro programa, kao i redovna sinhronizacija normi i/ili akcija, akcija i proizvodnih kodova.

Radni zadaci mogu biti prilagođeni aplikaciji u bilo koje vrijeme u nedeljama, a zatim ih možemo sortirati unutar određene sedmice u određenoj sedmici, čime se dobija dnevni pregled rasporeda zakazanih radnih naloga, koji je grafički prikazan u kalendaru.

Iz planiranih radnih naloga dobijamo sledeće podatke:

 • Pregled potreba za materijalom na nedeljnom i dnevnom nivou, zajedno sa uvidom u trenutni status stanja, kao što je zabiljeleženo u Vpro
 • Pregled korisnosti mašina na nedeljnom i dnevnom nivou
 • Pregled zauzetosti radnika prema kategorijama rada na nedeljnom i dnevnom nivou.
 • Pregled upotrebe alata na nedeljnom i dnevnom nivou.

Rezultati

 • Eliminisanje uskih grla
 • Praćenje narudžbi po fazama
 • Blagovremena isporuka kupcima
 • Bolja organizacija rada
 • Bilans potrebnog materijala
 • Pregled zauzetosti kapaciteta
 • Rad bez nesporazuma
 • Upravljanje zastojima

za planiranje izvršenja radnih naloga

PLANIRANJE PROIZVODNJE PO NARUDŽBINI

Namena

Modul služi kao sredstvo za upravljanje proizvodnjom po narudžbi, što omogućava efikasniju kontrolu proizvodnje i time povećava produktivnost njegovih ključnih segmenata.

Namenjen je za planiranje izvršenja radnih naloga – kako za dugoročne, tako i za kratkoročne projekte, gde proizvodimo konačan proizvod prema željama klijenata.

Planiranje se odvija na nivou radnih operacija sa podelom rada između tehnoloških jedinica i grupa radnika. Planiranjem možemo dobiti pregled upotrebe mašina, grupa radnika i pregled potreba za materijalom za željeni period. Prema dobijenim podacima, u budućnosti možemo povećati kapacitete proizvodnje i poručiti neophodni materijal za nesmetan rad bez zagušenja i uskih grla.

Upotreba

Sadašnji radni nalozi se prenose direktno iz Vpro programa, kao i sinhronizacija normi i/ili akcija, akcija i proizvodnih kodova. Radni zadaci se zatim mogu distribuirati u tehnološkim jedinicama i grupama radnika u datom danu na nivou radnih operacija.
Iz planiranih radnih naloga dobijamo sledeće podatke:

 • Pregled materijalnih potreba u datom periodu, zajedno sa uvidom u trenutni status inventara, kao što je zabeleženo u VPro
 • Pregled upotrebljivosti mašina
 • Pregled zauzetosti radnika
 • Grafički prikaz radnog toka na gantogramu

Dodatne informacije

Tomislav Mučalica
Marketing menadžer
tel: 040/685 758
E-mail: .

.

INFORMACIJE O PRO.4 PLANIRANJE PROIZVODNJE

Želite više informacija? Pošaljite nam e-mail, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku!

V2 Bit logo

V2 BIT D.O.O.
Druge Dalmatinske 47b,
81400 Nikšić

phone logo red  +382 (40) 685 758
mail logo red  .
WWW logo red  www.v2-bit.me

 

 

      Podrška

phone logo green  +382 (40) 685 758
mail logo green  .
WWW 1    www.v2-bit.me/podrska
© Copyright 2020 Telmont Montenegro . All Rights Reserved Telmont Montenegro Telmont Montenegro